GDPR

Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění:

úvod-

předem advokát uvádí, že všichni zaměstnanci a spolupracující advokáti  jsou vázáni povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právních služeb. 

V případě Klientů je s případnými osobními údaji nakládáno způsobem, který vyplývá ze Smlouvy o právním zastoupení, která se uzavírá vždy mezi Klientem a Advokátem a to i v případě ON - LINE služeb a při první návštěvě webu.

Advokát je oprávněn také k předání osobních údajů účastníků smluv příslušným úřadům (katastrálnímu úřadu, finančnímu úřadu, apod. rovněž na základě smlouvy o právním zastoupení) 

IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu a další technické údaje pro analýzu chování návštěvníků na tomto webu  

doba zpracování a rozsah zpracování osobních údajů-

na základě klientského spisu 5 let.

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí právní služby včetně druhé strany či protistrany.

IP adresa na webu a další technické údaje nejdéle po dobu 2 let. 

další informace o zpracování osobních údajů-

Jiné osobní údaje z výše uvedených důvodů neposkytuje žádným třetím osobám (mimo organizaci správce, Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug
Švýcarsko ) ani orgánům veřejné moci, ledaže jde o případy plnění zákonem uložených povinností správci. 

Klient má právo na informaci o zpracování osobních údajů, přístup, opravu, výmaz. Klient využitím služeb advokáta potvrzuje, že byl v této souvislosti poučen o zpracování osobních údajů advokátem.

Pokud se klient domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení nezbavuje Advokáta zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti.

Kontaktní údaje správce:

 lze kontaktovat následujícími vzdálenými způsoby:

  • písemně na adrese sídla uvedeného v kontaktech;

  • písemně prostřednictvím emailové adresy: crhakludekadvokat@seznam.cz

  • telefonicky na tel. č.: 773642641